Πατήστε ESC για κλείσιμο

Δευτερονόμιον

1 Άρθρο

Δευτερονόμιον 22:20-1: ἐὰν δὲ ἐπ᾿ ἀληθείας γένηται ὁ λόγος οὗτος καὶ μὴ εὑρεθῇ παρθένια τῇ νεάνιδι, καὶ ἐξάξουσι τὴν νεᾶνιν ἐπὶ τὰς θύρας τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτῆς, καὶ λιθοβολήσουσιν αὐτὴν ἐν λίθοις, καὶ ἀποθανεῖται

error: Content is protected !!! / Το περιεχόμενο προστατεύεται !!!